5/4/08

Forum de metroes

Despres de temps tenint la idea al cap avui s'ha convertit en una realitat el forum de metroes, un forum deidcat als metros com aquest foro, i també en el ferrocarril en general: el forum es: http://metroes.forocatalan.com/, esper-ho que hos agradi i que hos registreu.