12/1/08

Serie 1100

Degut a que la serie 1100 esta a punt de desapareixe, des de metroes, anirem fent petits "homenatges" a la serie. El primer un video sobre aquesta serie: